به گزارشافکارخبر،بوگدان بروسویچ رئیس مجلس سنای لهستان که به تهران سفر کرده است روز گذشته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

ظریف و بروسویچ در این دیدار آخرین تحولات روابط دوجانبه و مسائل منطقه را مورد بحثو تبادل نظر قرار دادند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ظرفیت اقتصادی و پارلمانی دو کشور اظهار داشت: ما در حوزه انرژی و صنایع ظرفیتهای خوبی برای گسترش همکاریهای دوجانبه داریم و همکاریهای پارلمانی جایگاه مهمی در پیشرفت همکاریهای همه جانبه تهران و ورشو دارد.

ظریف درخصوص مناسبات سیاسی و اقتصادی گفت: ما آمادگی داریم گفتگوهای سیاسی را بطور منظم بین معاونین و مقامات سیاسی دو کشور گسترش دهیم و در زمینه اقتصادی به لحاظ میزان تراز تجاری نیز سطح فعلی مناسبات در شأن دو کشور نمی باشد و راههای گسترش آن را می بایست در دستور کار طرفین قرار دهیم.

وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص تحولات سوریه و عراق اظهار داشت: ما آمادگی داریم بمنظور پیدا کردن راه حلهای سیاسی برای بحرانهای منطقه مشارکت فعال نماییم و بنظر ما مولفه های مهم حق مردم در تعیین سرنوشت و عدم دخالت خارجی بسیار مهم و تعیین کننده می باشد.

وی درخصوص تحولات یمن نیز اظهار داشت: ما متأسفانه شاهد بیش از هفت ماه بمباران مردم یمن هستیم، مردم بی دفاع هدف قرار می گیرند.

وزیر امور خارجه کشورمان تهدیدات تروریستی و افراط گرایی در منطقه و گسترش دامنه آن به مناطق دیگر را مهم ارزیابی کرد و از تبادل نظر و رایزین دو کشور ایران و لهستان در این خصوص و کمک به برون رفت از این بحران استقبال نمود.

بوگدان بروسویچ هم اظهار داشت: ما روابط متینی با جمهوری اسلامی ایران داشته و سالگرد برقراری مناسبات دو کشور را اخیراً جشن گرفتیم. ایران نقش کلیدی در تحولات منطقه دارد و بازیگری ثبات دهنده به منطقه است، ما با تشریک مساعی می توانیم تأثیر گذار بیشتری بر امنیت منطقه ای و بین المللی داشته باشیم.

رئیس مجلس سنای لهستان خاطرنشان ساخت: ما در پارلمان لهستان برای گسترش مناسبات دو کشور اهمیت زیادی قرار می دهیم و مراودات گروه دوستی پارلمانی دو کشور تاکنون روند خوبی داشته و گروه دوستی لهستان بمنظور گسترش مراودات پارلمانی چندین سفر به جمهوری اسلامی ایران داشته اند.

وی با اشاره به موازنه تجاری دو کشور اظهار داشت: تراز تجاری بین دو کشور پایین است و با توجه به روابط دو کشور این تراز تجاری مطلوب نیست. وی تصریح کرد عزم لهستان برای برداشتن گامهای بلند بمنظور حرکت به سمت ظرفیتهای جدید اقتصادی در دستور کار است.