گروه سیاسی

، منصور حقیقت پور عضو کمیسیون ویژه برجام و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو باافکارخبربا اشاره به فضای بررسی کلیات طرح برجام در مجلس اظهار داشت: فضای مجلس به هر حال فضای بحثو نظرات بود و عده ای مخالف و عده ای موافق بودند اما آنهایی که مخالف بودند فضای مجلس را گرم تر کردند و این از دلسوزی بود که خدای نکرده برای نظام مشکلی به وجود نیاید و خللی وارد نشود.

وی افزود: این طرح برای بررسی ها و نظرات نمایندگان به صحن علنی آمده است که کسانی نظراتی دارند ارائه دهند. روز سه شنبه هم نمایندگان محترم در مجلس که نتوانسته اند پرسش های خود را مطرح کنند فرصت برای انها وجود دارد و نمایندگان تلاش خواهند کرد طرح را قوی تر کنند.

حقیقت پور بیان داشت: دیروز کلیات تصویب شد اما در جلسه روز سه شنبه جزئیات مورد بررسی قرار می گیرد. در جزئیات ۹ بند از تبصره خوانده شد و نمایندگان احتمالا پیشنهاداتی در آن بندها داشته باشند که مورد بررسی قرار می گیرد و الان شاید نزدیک به دویست پیشنهاد وجود دارد.

عضو کمیسیون ویژه برجام در پاسخ به این سوال که چه پیشنهاداتی مطرح است گفت: پیشنهادات در مورد برجام گوناگون است، برخی ها کلمه ای را عوض کرده برخی جمله ای و حتی برخی شورای امنیت را برداشته و نظرات اصلاحی داده اند.

وی افزود: این طرح پس از بسته شدن به شورای نگهبان خواهد رفت و نمی دانیم نظر شورای محترم نگهبان چه خواهد بود و اگر شورای نگهبان تصویب کند احتمالا به ۲۶ مهر می رسد که مهلت معین شده در برجام است و احتمال دارد شورای نگهبان نظراتی داشته باشد که طبق قانون باید آن را اعمال کند.

حقیقت پور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نظرات کمیسیون برجام اعمال شده و در نظر گرفته شده است بیان داشت: مدون کنندگان این طرح ۵ نفر از آنها از ۶ نفر اعضای کمیسیون برجام هستند و چگونه می شود نظرات کمیسیون نباشد. من شاهد بوده ام که نظرات کمیسیون برجام رعایت شده است. ممکن است این اعمال شدن ۱۰۰ درصدی نباشد اما به هر حال مورد توافق بوده است.