به گزارشافکارخبر،سید محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمین‌خواری‌های صورت گرفته در سطح کشور گفت: تمامی زمین‌خواریهای صورت گرفته بلااستثنا با تخلفات دستگاه‌های دولتی یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه افراد متخلف در بحثزمینخواری در دولت هم در سطوح پایین، هم در سطوح میانی و هم در میان مسئولان رده‌بالا هستند افزود: تمامی کسانی که در این زمین‌خواریها و رانت‌خواریها به صورت عامدانه و یا غیر عامدانه نقش دارند متخلفند چه متخلف عامدانه و چه متخلف سهل‌انگارانه.

رئیس کمیته مبارزه با زمینخواری مجلس اظهار داشت: متأسفانه در بحثزمینخواری دستگاه‌های نظارتی ناکارآمد عمل کرده‌اند و هم در قوه مجریه و هم در قوه مقننه از جمله کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات در ادوار مختلف در ارتباط با این موضوع عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: در ارتباط با زمینخواری از یک سو باید مناطق در معرض تهدید شناسایی و با هر گونه ساخت و ساز و اعطای مجوز برای آن برخورد و متخلفان مجازات شوند و از سوی دیگر در مواردی که ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی انجام شده رفع تصرف در دستور کار قرار گیرد که اگر این مسیر در پیش گرفته شود می‌توان امیدوار بود که تا ۵ یا ۶ سال آینده زمینخواری در کشور به حداقل برسد.

وی در پایان گفت: برخوردهای قضایی با زمینخواران باید متناسب با تخلف صورت گرفته باشد که اگر این گونه نباشد و یا اینکه مشمول مرور زمان شود بازدارنده نخواهد بود.