به گزارشافکارخبر،عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از جلسه هیأت رئیسه پرداخت و اظهار داشت: در این جلسه مسائل اداری و داخلی پارلمان مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مجلس فردا و چهارشنبه با دستور کار بررسی جزئیات طرح اجرای برجام جلسه علنی خواهد داشت و هفته آینده وکلای ملت برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه می‌روند و پارلمان جلسه علنی نخواهد داشت.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس بر همین اساس یادآور شد: تعدادی از مسئولان دستگاه‌های کشور درخواست کرده بودند با حضور در صحن علنی مجلس، گزارشی در رابطه به حوزه فعالیت خود ارائه دهند.

وی در این زمینه یادآور شد: در نشست روز گذشته هیأت رئیسه مقرر شد امینحسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کلکشور با حضور در یکی از نشستهای علنی پارلمان بعد از هفته سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه، گزارشی از نظام بودجهریزی کشور ارائه دهد.