به گزارشافکارخبر،سید حسین نقوی حسینی در خصوص رای شکننده کلیات طرح برجام در مجلس شورای اسلامی گفت: مخالفت های جدی در خصوص کلیات این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شد اما در نهایت طرحی بی خاصیت تصویب شد که فقط شامل توصیه های اخلاقی است.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار بود طرحی تهیه شود که حداقل ۴ ویژگی داشته باشد اول اینکه بین اقدامات متناسب سازی کند چون اقدامات و تعهدات طرفین در برجام هم وزن، هم جنس و هم زمان نیست. اما متاسفانه طرح فعلی این مشکل را حل نمی کند.

وی هدف دوم از تهیه طرح برجام را متناظر سازی اقدامات ایران و غرب خواند و گفت: متناظرسازی به این معنا است که در مقابل اجرای تعهدات از سوی طرف ایرانی تعهدات طرف غربی نیز اجرایی شود، برجام به این شکل است که باید ابتدا طرف ایرانی تعهدات خود را اجرایی کند و عدم اجرای تعهدات از سوی ایران ناظر بین المللی دارد و اگر ناظر تشخیص دهد ما تعهداتمان را انجام نداده ایم مجازات در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون برجام ادامه داد: بعد از اجرای تعهدات ما نوبت اجرای تعهدات آن ها می شود که ناظری ندارد فقط ایران می تواند ادعا کند که شما تعهدات خود را اجرا نکرده اید و هیچ مجازاتی نمی تواند به طرف مقابل اعمال کند.

نقوی تصریح کرد: قرار بود طرح پیشنهادی لغو تحریم ها را تضمین کند زیرا هیچ تضمینی برای لغو تحریم ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: علاوه این باید طرح پیشنهادی مجلس جلوی نفوذها را بگیرد که این طرح جلوی هیچ نفوذی را نمی گیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه به اعتقاد من طرح بسیار بی خاصیتی تصویب شد، گفت: دولت منتظر مجلس نبود اگر منتظر مجلس بود لایحه می داد بنابر این منتظر تایید مجلس نیست. مجلس خودش را در این ماجرا خسته کرد.

وی در خصوص اظهارات بروجردی مبنی بر اینکه بر اساس این طرح دولت باید ظرف دو سال ظرفیت غنی سازی را به ۱۹۰ هزار سو برساند گفت: امکان تحقق چنین امری وجود ندارد و این ها آرزو ها و تخیلات است ما ۱۹ هزار سانتریفیوژ را به ۶۰۶۰ سانتریفیوژ آن هم IR۱ کاهش می دهیم زیر ساخت هایش را هم باید نابود کنیم چطور می توان به آن حد از تولید انرژی دست یافت؟