به گزارشافکارخبر،سایت رئیس مجمع تشخیص واکنش هاشمی‌رفسنجانی به تصویب برجام را منتشر کرد.

سایت هاشمی با انتشار عکس مربوط به صفحه اینستاگرام هاشمی‌رفسنجانی درباره تصویب برجام نوشت «هیچ قدرتی نمی‌تواند جلوی اراده مردم بایستد.»