به گزارشافکارخبر،گری لوئیس هماهنگ‌کننده سازمان ملل متحد در ایران امروز(دوشنبه) در مراسم بزرگداشت هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه با ابراز تسلیت به بازماندگان فاجعه منا گفت: شناسایی اجساد قربانیان موضوع بسیار مهمی است که باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه ما مردم ملل متحد مصمم هستیم تا جلوی جنگ را بگیریم و برابری برای زنان و مردان را برقرار و پیشرفت و آزادی بیشتر برای همه را تشویق کنیم، افزود: فاصله زیادی بین آرزوهای ما و واقعیت دنیای کنونی وجود دارد و بسیاری از ما می‌پرسند که سازمان ملل چه کرده است.

هماهنگ‌کننده سازمان ملل در ایران ادامه داد: سازمان ملل خلق نشد تا انسان را به بهشت هدایت کند، بلکه به وجود آمد تا آن را از جهنم نجات دهد. ما در برخی کشورها جلوی سیل، مالاریا و بیماری‌ها را گرفتیم و در برخی مواقع موفق نبودیم و جنگ‌ها ادامه داشت.

لوئیس، تمرکز سازمان ملل را بر توسعه و امور انساندوستانه خواند و گفت: سازمان ملل با ایران همکاری کرده تا به میلیونها پناهجوی افغان کمک شود و ما همچنین در دنیا هفت هزار سال تاریخ و تمدن ایران را ترویج کردهایم.