مشائی در جلسه ای که با برخی از همفکران و فعالان سیاسی حامی اش داشته تاکید کرده است که باید به نحوی عمل کنیم که آرای مخالفین را هم جذب کنیم.به گزارش افکار به نقل از جهان وی ادامه می دهد: در این جلسه بحثهای مختلفی درباره انتخابات آینده انجام شده است و مشائی نیز تاکید می کند که باید طوری عمل کنیم همه ۱۳ میلیون رای موسوی را جذب کینم.
گفتنی اخیرا نیز نشست حامیان سیاسی رئیس جمهور برپا شده است که در آن نشست یکی از نزدیکان رئیس جمهور تاکید می کند که در انتخابات آتی از جبهه‌اصولگرایان جدا می‌شویم.
به گزارش افکار، به تازگی دریک نشست تحلیلی که با حضور برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد و هواداران وی برگزارشد، یکی از نزدیکان رئیس‌جمهوری تصریح کرد: برنامه‌ ویژه‌ای برای انتخابات آینده مد نظر خود داریم. قطعا در جبهه اصولگرایان باقی نمی‌مانیم و با لیست جدا در انتخابات حضور می‌یابیم.