به گزارشافکارخبر،فومیو کیشیدا، وزیر خارجه ژاپن در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرانی خود گفت که نشست امروز ما اولین جلسه پس از توافق نهایی هسته‌ای بوده و تبادل نظر بسیار صریحی درباره روابط دوجانبه داشتیم.

وی افزود: با ظریف به این توافق رسیدیم که اجرای برجام بسیار مهم است.

کیشیدا گفت: این برای اولین بار است که پس از انقلاب اسلامی، مقامات تجاری وزیر امور خارجه را همراهی کرده‌اند. پس از این جلسه قرار است درباره اوضاع خاورمیانه و اقیانوسیه به صورت مفصل بحثو تبادل نظر کنیم، خصوصا درباره افراطی‌گرایی و تروریسم.

وی در ادامه گفت: ایران به عنوان یک قدرت منطقهای و تاریخی میتواند نقش مهمی در این مسایل ایفا کند.