به گزارشافکارخبر،سیدحسین نقوی‌حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام گفت: این طرح نمی‌تواند پاسخگوی ضرورت‌های گزارش‌ کمیسیون برجام باشد و خلأهای زیادی در آن وجود دارد.

وی افزود: در گزارش کمیسیون برجام آورده شده بود که طرحی باید تهیه شود که فعالیت‌های طرفین را هم متناظرسازی و هم متناسب‌سازی کند و جلوی نفوذها را سد کند ضمنا لغو تحریم‌ها را نیز مطابق خطوط قرمز ترسیم شده توسط نظام توسط تیم مذاکره‌کننده به پیش ببرد اما این طرح متضمن این مطالبات نیست.

سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام اضافه کرد: امیدواریم با پیشنهاداتی که در جلسه فردا و پس فردای مجلس توسط نمایندگان ارائه می‌شود خلأهای طرح مذکور طرح و مشکلات آن مرتفع شود.

نقوی اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲۰۰ پیشنهاد اصلاحی از سوی نمایندگان برای طرح یک فوریت اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام در جلسه فردای مجلس به هیأت رئیسه تحویل داده شده است.

وی در پایان گفت: کمیسیون ویژه بررسی برجام هم میتواند پیشنهاداتی را برای اصلاح طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام ارائه کند اما جلسهای در این باره نداشته و پیشنهاد اصلاحی از سوی این کمیسیون به هیأت رئیسه ارائه نشده است.