به گزارش افکارخبر، ۲۰ مهر ۱۳۵۰ با قرائت خطابه محمدرضا پهلوی در برابر مقبره کوروش هخامنشی در پاسارگاد، جشنهای ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی آغاز شد. جشنهای ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی که با هدف بزرگداشت ۲۵ قرن حکومت پادشاهی در ایران ترتیب یافت ۵۰۰ میلیون دلار هزینه دربر داشت‌.

اما شبکه ضدا انقلاب «من‌وتو» که با تمام توان سعی دارد به تطهیر رژیم پهلوی بپردازد مستندی به نام «هرگز نخواب کوروش» در مورد جشن‌های ۲۵۰۰ ساله در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۲ پخش کرد، هزینه جشن را کمتر از آمار واقعی نشان داد. به همین دلیل با حسین دهباشی مدیر سابق مرکز تاریخ شفاهی و تصویری ایران گفت‌وگو کردیم که با شجاع الدین شفا معاون فرهنگی دربار، درباره جشن صحبت کرده و آمار واقعی را از زبان او اعلام کرد.

حسین دهباشی مدیر سابق مرکز تاریخ شفاهی و تصویری ایران(عصر پهلوی دوم) در گفت‌وگو با خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس اظهار داشت: ‌ شبکه «من و تو» قبل از مستند ۵۷ فیلم مستندی در مورد جشن‌های ۲۵۰۰ ساله درست کرد که با فکت‌های ابتدایی هم نمی‌خواند. شبکه «من‌و تو» با فرزند شجاع الدین شفا که ایده برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران را داده بود گفت‌وگو کرد. فرزند او می‌گوید: «منتقدان ولخرجی جشن مزخرف می‌گویند خرجی نشده است» به این طریق ریخت و پاش را زیرسوال می‌برد ما پولی خرج نکردیم. ما کلا بین ۱۴ تا ۱۶ میلیون هزینه کردیم. بیشتر را هم کتاب خریدیم.

ما با شجاع الدین شفا درباره جشن صحبت کردیم. او درباره جشن می‌گوید: آقای فلانی مقصر بود از این حرف‌ها و بعد می‌گوید همه جشن ۵۰۰ میلیون دلار هزینه داشت. می‌پرسم.

دلار دیگه؟

او میگه: آره، دلار.

بعد می‌پرسم ۵۰۰ میلیون دیگه.

جواب می‌دهد بله.

بعد میگویم ۵۰۰ میلیون دلار آن زمان با نرخ تورم میشود دو میلیارد دلار او تایید میکند و میگوید: به هرحال خرج زیاد بود.