به گزارش خبرنگار افکارخبر، خبر آیت اله مصباح یزدی رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی از چند روز پیش به دلیل عرضه ای در بیمارستانی در قم بستری شد. طی روزهای گذشته برخی از مقامات و مسئولین به عیادت وی رفتند.

گفته می شود حال وی تقریبا بهبود یافته و احتمل ترخیص وی در روزهای آینده وجود دارد.

آیت الله مصباح یزدی پیش از این و در ششم مرداد امسال برای عمل چشم در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده بود. این عمل با موفقیت انجام شد.