به گزارش افکارخبر، زهره طبیب‌زاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص بازداشت معلمان ایرانی در امارات، اظهار داشت: وقایع و اتفاقات اخیر در منا و امارات نشان دهنده دیپلماسی لبخند است.

وی افزود: دولت یازدهم شعارهایی مبنی بر احترام به همسایگان آن هم با دیپلماسی لبخند می‌دهد و سعی در تنش‌زدایی روابط با همسایگان دارد که باید گفت، در طول حیات جمهوری اسلامی کدام موضع ابتدا از طرف ایران رقم خورده است که دولت یازدهم پیشنهاد تنش‌زدایی می‌دهد، اگر بحث۳ جزیره مطرح می‌شد همواره آن را کشورهای عربی مطرح کردند.

طبیب‌زاده گفت: بنابراین هیچ عملی توسط جمهوری اسلامی در جهت تحریک همسایگان اتفاق نیفتاده است و همواره سیاست ایران رابطه خوب و برادری با همسایگان بوده است، مخصوصاً با کشورهای اسلامی که از وحدت کشورهای اسلامی حمایت می‌کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با القای دولت مبنی بر سیاست تنش‌زدایی باید اعتبار پاسپورت و اقتدار ایران بیشتر شده باشد، تصریح کرد: اما آمار کشتار حجاج ایرانی در حادثه منا از اندونزی که حجاج بیشتری در عربستان داشت، چندین برابر بود.

وی تأکید کرد: این موضوعات نشان می‌دهد این شعار دولت یازدهم صرفاً کارکرد سیاسی و تخریب دولت‌های گذشته را داشته است؛ از سویی کشورهای دیگر هم ملاحظه ایران را نکردند و گستاخ‌تر شدند.

طبیب‌زاده گفت: اکنون شاهد بی حرمتی به پاسپورت ایرانی و شهروندان ایرانی در کشورهای همسایه هستیم.

وی با اشاره به اینکه مجلس قطعاً وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه را احضار میکند و از آنها توضیح خواهد خواست، اظهار کرد: اگر مشخص شود قصوری از طرف وزارتخانههای ایران صورت گرفته باشد باید آنها را مرتفع میکردند تا این بی احترامی و بی حرمتیها به مردان و زنان ایرانی در امارات اتفاق نیفتد.