به گزارش افکارخبر، مهدی کوچک زاده نیز پس از آن که فریادها و اعتراض هایش به رئیس جلسه به دلیل قرائت نشدن پیشنهادها ره به جایی نبرد، از درون صحن فریاد می زد گفت امام حسین(ع) با یزید مذاکره کرد و مجلس هم گردن گرفت.

پس از آن کوچ زاده با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: لاریجانی صبح امروز در جلسه غیر رسمی گفت که در شب گذشته در جلسه ای تصمیم گرفته شد که طرح بدون پیشنهاد تصویب شود.

وی افزود: باهنر نیز صبح پیش من آمد و گفت نظام تصمیم گرفته است که این طرح به طور کامل تصویب شود.
رسایی نیز پلاکاردی در دست گرفته بود که در ان نوشته شده بود 'مجلس فرمایشی نیست'.