گروه سیاسی

- کارگزارانی ها اگر چه مهمان تازه رسیده اصلاح طلبان محسوب می شوند اما تا کنون در برابر حضور معاون اول دولت اصلاحات در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان ایستادگی کردند. عارف با پافشاری زیاد موفق شد رای حضور در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان را دریافت کند.

به گزارشافکارنیوز، دلخوری عارف از کارگزارانی ها ریشه در سال ۹۲ دارد. او معتقد است که خاتمی حامی او بوده اما مرعشی و نجفی که از اعضای کارگزاران محسوب می شوند، رای رییس دولت اصلاحات را تغییر دادند. عارف مرد میانه رو اصلاح طلبان است به همین جهت از دید کارگزارانی ها او نمی تواند خواسته هایشان را تامین کند.

در شرایط دشواری که پیش روی اصلاح طلبان قرار دارد و با توجه به رد صلاحیت بسیاری از آنها به دلیل سهیم بودن در حوادث۸۸، اصلاحات نیاز به شخصیت های میانه رو و تازه نفس در میدان رقابت دارد. با این حال کارگزارانی ها معتقدند که باید همه گزینه هایی که رد صلاحیت می شوند به میدان بیایند و مانور اصلی بر روی آنها باشد و امید دارند که با افزایش هزینه رد صلاحیت ها برای شورای نگهبان و نظام، جایی برای چهره های اصلی کارگزاران فراهم کنند.

استراتژی عارف کاملا با این دسته متفاوت است. او می گوید چهره های جدید باید به میدان بیایند. کسانی که رد پایی در فتنه ندارند تا مردم به آنها اعتماد کنند. از سوی دیگر عارف معتقفد است که اختلاف افکنی کارگزارانی ها در دل اصلاح طلبان کار را برای رقیب سهل کرده و با این روش مجلس بعهدی نیز با اکثریت اصولگرا به کار خود ادامه خواهد داد.

یکی از دلایلی که کارگزارانی ها حاضر به پذیرش عارف نبودند، تلاش وی برای ایجاد وحدت میان اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان معتدل بود. عارف معتقد بود که می توان ائتلافی متشکل از اصولگرایان و اصلاح طلبان برای انتخابات آتی ارایه کرد اما کارگزارانی ها به دلیل آنکه در میان معتدلان اصلاح طلب جایگاهی ندارند، تلاش کردند تا عارف را کنار بگذارند. وحدت عارف با کارگزاران نیز زمانی ممکن شد که عارف از این استراتژی انتخاباتی خود دست برداشت.

محمدرضا عارف که از چندماه پیش فعالیت خود را در انتخابات کلید زده است بدون توجه به تصمیمات چهره های اصلاح طلب، در حاشیه استان تهران تبلیغات را آغاز کرد. اخیرا نیز شنیده شده که دفاتر نمایندگی وی در شهرستانهای استان تهران فعال شده اند و مسئولیت اجرایی آنها نیز بیشتر به خبرنگاران اصلاح طلب داده شده است.

محمدرضا عارف این بار برای جلوگیری از بازی سیاسی کارگزاران، حسن رسولی، یکی از مشاوران رییس دولت اصلاحات را به عنوان رییس ستاد خود انتخاب کرد. رسولی در مساله مشورتی سال ۹۲ نتوانست حمایت رییس دولت اصلاحات از عارف را جلب کند اما این بار می گوید که اختلافات از بین رفته است و عارف به دنبال رهبری کردن اصلاحات نیست. از دید او کارگزارانی ها حضور عارف در شورای سیاست گذاری را پذیرفته اند وحتی حمایت کردند که او رییس شورا شود.

نگاهی به گذشته عملکرد کارگزارانی ها در انتخابات ۸۸ و ۹۲ نشان میم دهد که آنها استراتژی مدیریت عارف را در پیش گرفته اند. در گذشته نیز هر جا امکان نفوذ نداشتند، فردی را در پیش قرار داده و او را مدیریت کردند و سرنوشت امروز سران فتنه نیز ناشی از همین رفتار کارگزارانی ها است.