به گزارش افکارخبر، رویس با بیان این که وزیر خارجه ایران ظریف پیشتر مدعی شده بود که در ایران کسی برای عقیدهاش در زندان نیست، افزود: دولت اوباما در جریان مذاکرات اتمی، زمانی که اهرم فشار در اختیار داشت، آزادی رضاییان و سایر آمریکایی های زندانی در ایران را تضمین نکرد و اکنون باید تلاش هایش برای آزادی این افراد را دو چندان کند.