به گزارش افکارخبر، او همچنین اظهار کرده است: بعید است در جبهه اصلاحات با بحران مواجه شویم.*اشاره‌های معاریف جریان سیاسی خاص به سمت دولتیّون و گفتمان اعتدال همواره اشاره‌های خاصی بوده است.

قبل از اصغرزاده، محمد کیانوش راد، عضو سابق حزب مشارکت و از اعضای حزب اتحاد ملت در گفت‌وگو با هفته‌نامه صدا اظهار کرده بود: ‌ نزدیکان آقای روحانی و برخی احزاب منتسب به دولت، مثل حزب اعتدال و توسعه، نباید دچار اشتباه محاسباتی شوند. حامیان اصلی دولت روحانی اصلاح‌طلبان هستند.

او گفته بود: زدن ساز مخالف و ناهماهنگ احتمالی، از سوی هرکس، خصوصا از سوی احزاب منتسب به دولت، در وهله اول به زیان دولت تمام خواهد شد.

این اظهارات در حالی است که در اوان آغاز به کار دولت روحانی، برخی چهره‌های اصلاح‌طلب عنوان می‌کردند که اساساً اصلاحات و اعتدال یکی هستند!

نکته آشکار صحبت‌های اشاره شده آنست که جریان سیاسی خاص و چهره‌های ستادی این جریان هرگز تصور مستحیل شدن در فرایند حرکت اعتدالیون را ندارند و شأن «أنا رجلی» برای خود قائل هستند.

و این نکته ابتدایی‌ترین احتمالات وحدت میان دو جریان اشاره شده را مورد سؤال و تردید قرار می‌دهد.

دولتی‌ها نیز اگرچه گهگاهی با کنایه نسبت به اصلاح‌طلبان سخن گفته‌اند اما هنوز هیچ واکنش خاصی نسبت به این تعیین تکلیف‌های جریان خاص برای خود در انتخابات آینده بروز نداده‌اند.

یادآور می‌شود جریان خاص با بزرگنمایی فعالیت‌های سیاسی خود در جریان انتخابات دولت یازدهم، قصد دارد خود را به‌عنوان حامی اصلی روحانی در آن انتخابات و عامل اصلی رأی‌آوری معرفی کند.

ادعایی که انتخابات مجلس دهم یقیناً اثبات خواهد کرد جماعت اعتدالیون تا چه اندازه آن را قبول دارند؟!