به گزارش افکارخبر، جانشین حج و زیارت گلستان گفت: پیکری که به عنوان خانم ناز قلیچی بامداد امروز به کشور وارد و ظهر امروز به گلستان آورده شد مورد تایید خانواده وی قرار نگرفت.

میرآییز گفت: خانم ناز قلیچی همچنان جزو مفقودان حادثه منا به شمار می رود.

در فاجعه منا ۴۹ گلستانی جان باختند که امروز هم ۷ پیکر وارد گلستان شد.