به گزارشافکارخبر، آن چه پیش رو دارید، تصویری است از صفحه ۲۱ روزنامه «اسراییل هایوم» در مورخه یکشنبه، ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی، که خبر شهادت سردار «حاج حسین همدانی» را درج کرده است. علت این تاخیر دو روزه‌ی اخبار مربوط به «سردار همدانی» در مطبوعات صهیونیستی، انتشار خبر قطعی در روز جمعه و تعطیلی روز شنبه در فلسطین اشغالی است. خبر به قدری اهمیت داشته است که علی رغم گذشت دو روز، ذیلِ مهم ترین خبر روز، یعنی «امفجار مرگبار در ترکیه» درج شده است:

عکس/