به گزارش افکارخبر، سردار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه در کتاب کالک های خاکی، نام سردار شهید حسین همدانی را در جریان عملیات فتح المبین، ذکر کرده است.

در صفحه ۳۶۶ این کتاب آمده است: وضعیت آشفته دشت عباس و عدم الحاق قرارگاه های نصر و قدس داشت سرنوشت کل عملیات را به خطر می انداخت. روز دوم یا سوم عملیات (فتح المبین) خطر آنقدر جدی شد که اکثر فرماندهان ارشد ارتشی و سپاهی تابع قرارگاه کربلا و قدس و نصر در صحنه درگیری حضور پیدا کردند. محسن رضایی، علی صیاد شیرازی، حسن باقری، احمد متوسلیان، محمود شهبازی، حسین همدانی و من در محل درگیری حضور داشتیم و دنبال راهی برای عقب زدن نیروهای دشمن از آن منطقه بودیم.