به گزارشافکارخبر،محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ضرورت آموزش مجریان انتخابات و شفافیت بخشیدن به کلیه امور مربوط به انتخابات اظهارداشت: اگر بتوانیم شرایط را طوری ایجاد کنیم که مردم به این باور و احساس حقیقی برسند که قانون در کشور به طور کامل رعایت می‌شود، یقیناً پرشورتر پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد و این به عملکرد مستقیم خود ما برمی‌گردد.

مقیمی رونق نشاط سیاسی در کشور را بیانگر قانون‌مند شدن مباحثمربوط به شهرستان‌ها دانست و از فرمانداران خواست تا کمک کنند روال نمایندگی احزاب و گروه‌ها در شهرستان ها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی در خصوص نقش اقوام و اقلیت های دینی در انتخابات گفت: باید با رعایت مسائل مربوط به امور مرزی با کشور های همسایه دقت‌های لازم را داشته و درخصوص بحثاقوام در مناطق مرزی و توسعه اقتصادی مناطق وقت بیشتری را گذاشت.

وی در خصوص مبحثانتصابات در استان‌ها گفت: باید از همکارانی که بتوانند سیاست‌‎های دولت تدبیر و امید را اعمال کرده و از همه توان خود برای برگزاری انتخاباتی باشکوه استفاده کنند، بهره برد.

معاون سیاسی وزیر کشور بااشاره به ضرورت آموزش مجریان انتخابات و شفافیت بخشیدن به کلیه امور مربوط به انتخابات تصریح کرد: اگر بتوانیم شرایط را طوری ایجاد کنیم که مردم به این باور و احساس حقیقی برسند که قانون در کشور به طور کامل رعایت می شود، یقیناً پرشورتر پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد و این به عملکرد مستقیم خود ما برمی‌گردد.

مقیمی درخصوص بحثهیأت‌های اجرایی انتخابات گفت: بایستی در انتخاب اعضاء هیأت‌های اجرایی دقت شود تا افرادی بکار گرفته شوند که هیچگونه وابستگی حزبی نداشته و بتوانند از نظرات اعمال شده خود دفاع کنند.

وی بر احترام به رعایت قوانین و مقررات تا پایان فرایند انتخابات تصریح کرد : رعایت حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و اصل بی طرفی مجریان، بازرسین و ناظرین بر انتخابات مد نظر است و چون مجری انتخابات شما هستید باید دقت لازم را در این خصوص داشته باشید .