به گزارشافکارخبر،محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نشست با روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی که در ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به اقدامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در توجه به امر تحقیقات و فناوری، گفت: اولین اقدام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این خصوص تفکیک گروه‌های مختلف آموزشی از مباحثتحقیقات و فناوری در ساختار جدید بود که این مسئله با حضور فرد توانمندی پیگیری و دنبال شد.

وی با اشاره به اینکه رشد اعتبارات تحقیقات و فناوری در این مدت به خوبی اختصاص پیدا کرد گفت: آنچه مربوط به تحقیقات است بالغ بر ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به گذشته از ۳۰ درصد رشد برخوردار شده است.

نوبخت با بیان اینکه تحقیقات و فناوری جزو برنامه‌های مهم ششم توسعه است که آغاز آن از سال ۹۵ آغاز می‌شود تصریح کرد: تحقیقات و فناوری از نکات بسیار مهم برنامه است. مسئله‌ای که جزو سیاست‌های ابلاغی رهبری است و تلاش شده است در این برنامه سهم تحقیقات و فناوری از جی دی پی(تولید ناخالص ملی) از یک درصد آغاز شده و تا پایان برنامه به ۴ درصد افزایش پیدا کند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پیشنهادات مطرح شده از سوی روسای دانشگاه‌ها و وزیر صنعت و معدن در خصوص کمک دولت به فارغ‌التصحیلان رشته‌های صنعتی و حضور آنها در کارخانه‌ها برای انجام طرح‌های پژوهشی گفت: دانشگاه‌ها باید بتوانند وام بگیرند و زمینه ضمانت دریافت این وام‌ها نیز باید به خوبی دیده شود.

وی با اشاره به اینکه در حال تهیه بودجه سال ۹۵ هستیم، گفت: این بودجه هنوز نهایی نشده است اگر طرحهای پیشنهادی روسای دانشگاهها به خصوص درباره وام دانشگاهی قابلیت عملیاتی داشته باشد و نقش مهمی در ایجاد فرصت شغلی و یا تکمیل اطلاعات و تجربه فارغالتحصیلان داشته باشد، سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام آمادگی میکند که بتواند این مسئله را در قانون بودجه ۹۵ لحاظ کند.