افکارنیوز: شورای مجمع تشخيص مصلحت نظام روز شنبه به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.

بررسی و تدوین سیاست‌های کلی، برای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور که از جلسه قبل در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، در این جلسه ادامه یافت و کلیات آن به تصویب رسید.

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزیر و معاونین آموزش و پرورش، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند پس از استماع گزارش مبسوط آقای حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش و تشریح ضرورت ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و گزارش رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخصوص مشکلات آموزش و پرورش، اعضای مجمع به بحثو بررسی موارد پیشنهادی در سیاست‌های کلی پرداختند.

سپس وزیر آموزش و پرورش به سؤالات و شبهات مطرح شده توسط اعضای مجمع پاسخ داد و در نهایت کلیات این سیاست‌ها به رأی گذاشته شد که با اکثریت آراء به تصویب رسید و در جلسات آتی درخصوص جزئیات و بندهای آن بحثو بررسی به عمل خواهد آمد.