انتخابات امروز برزيل ، ششمین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری از زمان پایان حکومت نظامی در این کشور در سال ۱۹۸۵ تاکنون محسوب می شود .

به گزارش خبرنگار بین‌الملل " افکار "؛ رویترز در آستانه انتخابات سراسری برزیل که امروز یکشنبه برگزار می شود، ‌ با انتشار گزارشی مهمترین اطلاعات را درباره برزیل و انتخابات این کشور به شرح زیر مخابره کرد: ‌ برزیل از لحاظ جمعیتی چهارمین دمکراسی بزرگ جهان است.

* انتخابات امروز همچنین نخستین انتخابات ریاست جمهوری برزیل از زمان پایان حکومت نظامی است که در ان لولا داسیلوا نامزد نشده است.

* برزیل هشتمین اقتصاد بزرگ جهان است.

*میزان تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ بر یک تریلیون و ششصد میلیارد دلار براورد می شود.

* برزیل بیش از یکصد و نود میلیون نفر جمعیت دارد.

* شرکت در انتخابات برای همه شهروندان بالای هجده سال در برزیل اجباری است.

*افراد هفده تا هجده سال نیز می توانند رای دهند ولی ملزم به شرکت در انتخابات نیستند.

*با توجه به این شرایط حدود یکصد و سی و یک میلیون برزیلی واجد شرایط شرکت در انتخابات امروز هستند.

* افزون بر سمت ریاست جمهوری، تکلیف سمتهای زیر در انتخابات امروز برزیل مشخص خواهد شد: بیست و هفت فرماندار ایالتی، ‌ همه پانصد و سیزده نماینده مجلس نمایندگان، دو سوم هشتاد و یک کرسی سنا و یک هزار و پنجاه و نه نماینده مجالس ایالتی.

* حوزه های رای گیری راس ساعت هشت صبح به وقت محلی باز می شوند و رای گیری تا ساعت پنج بعدازظهر به وقت محلی ادامه خواهد یافت.

* به استثنای چند حوزه رای گیری در نواحی دورافتاده، کار رای گیری بصورت الکترونیکی صورت می گیرد و بلافاصله پس از پایان انتخابات، ارا قابل شمارش است.

* انتظار می رود نتایج نظرخواهی از رای دهندگان پس از پایان انتخابات در ساعت شش بعد از ظهر به وقت محلی اعلام شود.

* پس از ان نهاد عالی انتخاباتی برزیل نتایج رسمی را در وقت دقیق پس از روشن شدن نتایج منتشر خواهد کرد.

* در این انتخابات اگر هیچیک از نامزدها موفق به کسب حد نصاب ارا، یعنی پنجاه درصد ارا به علاوه یک نشود، دو نفر اول انتخابات راهی مرحله دوم انتخابات می شوند که روز سی و یکم اکتبر برگزار خواهد شد.

/ب+