به گزارش افکارخبر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به سخنان عادل الجبیر وزیرخارجه عربستان در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان گفت: در حالیکه که جامعه بین المللی با درک نقش سازنده و ثبات ساز جمهوری اسلامی ایران خواهان مشارکت و ایفای نقش بیشتر ایران است متاسفانه تنها کشوری که همچنان با رویکرد برد - باخت به تحولات منطقه نگاه می کند و بر حذف سایرین اصرار دارد عربستان سعودی است و این رویکرد غیر سازنده و مخرب راه به جایی ندارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: امید می رفت در پی موفقیت مذاکرات هسته ای و اقبال جهانی به روش گفتگوی سازنده و فراگیر برای حل و فصل مسالمت آمیز مشکلات منطقه برخی رویکردهای انحصارطلبانه و غیر منطقی از جانب همسایه جنوبی ما نیز کنار گذاشته شود اما متاسفانه به نظر می رسد برخی در درک شرایط و روندهای سازنده منطقه ای دچار مشکل هستند و خیال محال تغییر همه جهان و جهانیان را برای رضایت خود دارند.

افخم با اشاره به اظهارات عادل الجبیر درباره آینده سیاسی سوریه گفت: به کار گرفتن چنین ادبیات متفرعنانه، سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک راجع به سرنوشت دیگر ملت ها نشانه درجا زدن سیاسی است و متاسفانه همین نگاه سبب شده است چند کشور و ملت منطقه از جمله سوریه و یمن گرفتار جنگ و افراط گرایی سازمان یافته شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: وزیر خارجه عربستان سعودی که کشورش در بحرانهای جاری منطقه رویکرد نظامی، امنیتی و افراط گرایانه را پیش گرفته و بیش از هفت ماه است که یمن کشور مسلمان و همسایه اش را هدف بمبارانهای بی وقفه قرار داده است صلاحیت سخن گفتن در مورد نقش منطقه ای ایران را ندارد.