حقوق بشر مجموعه ای از قواعد و مقررات بین المللی است که در همه زمانها و مکانها از مقام و منزلت و کرامت انسانی تمام افراد و یا گروهها صرفا به دلیل اینکه انسان می باشند، در مقابل همه دولت ها حمایت می کند. اما موضع برخی از کشورها همچون عربستان سعودی، انسانی نیست که در قرآن و سنت (اسلام) آن را معرفی کرده است بلکه انسانی است که امثال توماس هابز و ماکیاولی آن را تعریف کرده اند که انسان گرگ انسان است و هیچ حقیقت ارزشی در وجود انسانی واقعیت ندارند.

عربستان دارای نظام پادشاهی مطلقه و یکی از بسته ترین نظام های سیاسی می باشد. رژیم حاکم در این کشور دارای تعصبات خشک مذهبی و افراطی می باشد که نمونه ای از آن را می توان در حمایت از عقاید خشک گروهک تروریستی داعش مشاهده کرد.

طبقات سه گانه عربستان
جامعه عربستان را می توان در ۳ طبقه دسته بندی کرد.
دسته اول طبقه اشراف و شاهزادگان و حکومت طائفه ای که اداره مطلق جامعه را برعهده گرفته اند و ازهیچ فساد و ظلمی فروگذار نمی کنند.
دسته دوم طبقه ملت و مردمی که از ظلم و جور حکومت شاهی به ستوه آمده اند.
دسته سوم اقلیت های جامعه عربستان که بیشترین این اقلیت ها مربوط به جمعیت ۱۵درصدی شیعه می باشند.

موارد علنی نقض حقوق بشر در عربستان
کشور عربستان تا سال ۱۹۹۲ قانون اساسی که نشانگر حقوق اولیه شهروندان باشد نداشت.
پس از تدوین قانون اساسی نیز حقوق مردم نادیده گرفته شد و همچنان مردم از حقوق اولیه خود محروم هستند. برای مثال می توان به مجلس صوری این کشور اشاره کرد که توسط شاه عربستان انتخاب می شوند و عملا قانونی را تصویب نمی کنند و بیشتر جنبه مشورتی دارد.
طبیعی است که چنین مجلسی و نمایندگان آن استقلال ندارند و به تبع آن حقوق مردم نیز تامین نخواهد شد.

وقتی که استقلال قوه مققنه به این شکل است، قوه مجریه و قوه قضاییه آن به طریق اولی وابسته تر به رژیم حاکم می باشند. برای مثال قضات این کشور بدون توجه به هیچ حکمی از احکام شرعی و بدون توجه به هیچ قانونی حکم صادر می کنند و آنچه موافق خواست شاهزادگان سعودی است را مورد لحاظ قرار می دهند.

رژیم آل سعود از فاسدترین حکومت های شاهی می باشد. این رژیم با بیش از ۳هزار مورد در سال در بالاترین سطح تجاوزات متعدد به حقوق مردم در کل کشورهاست.
این رژیم هرساله عده ای را به اتهام برپایی عزا دستگیر کرده و بدون هیچ محاکمه ای روانه زندان می کنند. هرساله در این کشور، تحت عناوین مختلف و واهی، مساجد و حسینیه ها را پلمپ می کنند و در حال حاضر ایجاد مسجد و حسینه اقلیت ها از جمله شیعیان عربستان باید با مجوز رژیم حاکم و تحت نظارت آن ها باشد و بدون تردید می توان گفت اکنون مجوزی جهت احداثمسجد و حسینیه برای شیعیان صادر نمی شود.

جریان فراموش شدگان
در سال ۱۹۹۶به دلیل انفجار برج های الخبر که بر اثر آن ۱۹ نظامی آمریکایی کشته و ۳۷۲ تن دیگر زخمی شدند، دستگاه امنیتی عربستان چندین نفر را که تقریبا همه آنها شیعه بودند به بهانه این که آنها در این انفجار نقش داشته اند را دستگیر کرد که این همه سال بدون هیچ محاکمه ای در زندان به سر می برند. این زندانیان در عربستان معروف به فراموش شدگان یا پرونده زندانیان فراموش شده می باشند که هیچ کس اعم از مردم، رسانه ها و خانواده های آنان حق سوال و تفتیش از این زندانیان و حتی سوال از این جریان را ندارند. این در حالی است که در همان زمان القاعده مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.

از دیگرموارد نقض حقوق بشر در عربستان، تعبیض علیه زنان می باشد که زنان در هیچ عرصه ای حق نظر و حق رای ندارند، نمی توانند تحت هیچ شرایطی رانندگی کنند و در رشته های مختلف ورزشی به فعالیت بپردازند.

هیچ رسانه ای در عربستان حق بررسی اوضاع، نقد رژیم حاکم، و انتشار این اخبار و گزارش آن ها را به نهادهای بین الملی ندارند. این در حالی است که بیشترین فساد در دربار آل سعود متوجه شاهزادگان می باشد.

شاهزادگان آل سعود از لحاظ اخلاقی فاسد، اهل قمار و جنایت های متعدد از جمله قاچاق مواد مخدر و حتی قاچاق زنان برای دست یابی به امیال و کامیابی های خود هستند. در چنین شرایطی بدون شک دین فقط یک وسیله ای است در دستان آنها برای دست یابی به اهداف شوم و پستشان. لذا جای هیچ استبعادی ندارد که شاه عربستان به راحتی از خطوط قرمز و احکامی که هیچ مسلمانی در آنها شک ندارد، گام فراتر می نهد و با هیلاری کلینتون دست می دهد و با مسئولین آمریکایی و اروپایی در انظار رسانه های بین المللی شرب خمر می کند(طوری که حتی مورد شماتت مفتی های وهابیت نیز قرار می گیرد)، از گروهک تروریستی داعش به ای نحو کان حمایت می کنند و در همین راستا هیچ موضعی در مقابل فتاوای سخیف مفتی های وهابی ساکن عربستان که قصدشان فقط و فقط تخریب چهره اسلام عزیز است، نمی گیرند. از جمله آن فتاوا، می توان به جهاد نکاح، حلیت زنان شیعه و حتی در موارد لزوم خواهران نسبی خود مجاهدان برای ارضای جنسی، اشاره کرد.

با این همه جالب است که متحدان عربستان از جمله آمریکا و فرانسه و انگلیس و اسرائیل که نگران وضعیت حقوق بشر و فساد در ایران می باشند، تا کنون هیچ سخنی در مورد فضای بسته عربستان و وضعیت حقوق بشر در این کشور نگفته اند. به راستی اگر پیامبر گرامی اسلام (ص) در این زمانه بودند چه موضعی در مقابل این جنایات اتخاذ می کردند؟