به گزارش افکارخبر، " علی اکبر صالحی " رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان با اشاره به اینکه فراهم شدن امکان تبادل سوخت هسته ای از نقاط قوت برجام برای کشورمان محسوب می شود، اظهار داشت: برای تبادل سوخت هسته ای با روسها از حدود ۸ماه پیش مذاکرات بسیار فشرده ای با مقامات این کشور داشته ایم.

وی افزود: در چارچوب برجام این امکان برای ما فراهم شده است که خدمات غنی سازی را صادر کنیم.

رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان خاطرنشان کرد: فراهم شدن امکان اینکه ما به ازای صدور اورانیوم غنی شده، می توانیم اورانیوم طبیعی وارد کنیم دستاورد بزرگی برای ماست.