به گزارش افکارخبر، اولین بار در نوروز سال ۱۳۴۳ بود که کارت های تبریک نوروزی با تصویر امام خمینی(ره) تهیه و طراحی شدند. این کارت ها زمانی طراحی شدند که امام خمینی(ره) آخرین روزهای حبس و حصر در تهران را می گذراندند و طی مدت کوتاهی صدها هزار نسخه از آنها مخفیانه تکثیر گردید. از آنجا که در این دوران امام در حصر می گذراندند معمولا کارت های تبریک دارای آیات و اشعاری با مضامینی در این رابطه بودند. به عنوان مثال یک نمونه از این کارت ها مزین به آیه «رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه» بوده و در کنار آن از این بیت شعر استفاده شده بود:

بود آن روز بر ما عید مطلق که در جنبش درآید پرچم حق

از آن تاریخ به بعد کارتهای تبریک و تقویم های متعددی با تصویر امام خمینی(ره) به صورت مخفیانه در میان مردم و روحانیون منتشر و جابجا شدند که نشان از علاقه روز افزون مردم به امام خمینی(ره) داشتند. علاقه ای که منجر به ادامه نهضت و پیروزی انقلاب اسلامی شد. در ادامه می توانید نمونه هایی از این کارت های تبریک را مشاهده نمایید.

کارت تبریک عید نوروز ۱۳۴۳ با تصویر امام

کارت تبریک نوروز ۱۳۴۳ که در اصفهان منتشر شد

کارت تبریکی که در نجف اشرف منتشر شد

تبریک نوروز ۱۳۴۴ در اصفهان

کارت تبریک مربوط به نوروز ۱۳۴۴

تبریک به مناسبت ورود امام خمینی(ره) به قم

سالنامه ۱۳۴۴ شمسی مزین به تصویر امام(ره)