ایجاد تهـوع، استفراغ، سرگیجه، نگرانـی یا تشویش از جمله عوارض استفاده از این انگشتر است که بنا بر اظهارات منابع تبلیغی این عوارض نیز به دلیل استفاده ناصحیح از مگنت ها ایجاد می شود و با یک جابجایی ساده قابل رفع است.

به گزارش " افکار " آتی گزارش داد، اخیرا برخی جریانات غربی که هدفی جز ایجاد فساد و آلودگی در کشور هایی چون ایران اسلامی ندارد اقدام به عرضه انگشترهایی به بازار داخل جهت تحریک جنسی کرده است.

این انگشتر ها که در دو طرح زنانه و مردانه طراحی شده است همانند یک دستگاه بیسیم عمل کرده و در زمان پیدا کردن مکمل خود اقدام به ایجاد پالسی در این باره می کند.

این محصول در شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شود و کاهش و افزایش میل جنسی و افزایش اعتماد به نفس از جمله فواید ذکر شده برای استفاده از این محصول است.

ایجاد تهوع، استفراغ، سرگیجه، نگرانی یا تشویش از جمله عوارض استفاده از این انگشتر است که بنا بر اظهارات منابع تبلیغی این عوارض نیز به دلیل استفاده ناصحیح از مگنت ها ایجاد می شود و با یک جابجایی ساده قابل رفع است.

/ ب.