به گزارشافکارخبر،حق‌شناس " محمدجواد حق‌شناس " عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از محکومیت " اسماعیل گرامی‌مقدم " سخنگوی حزب اعتماد ملی به ۵ سال حبس خبر داد.

وی در همین‌باره گفت: این محکومیت در روز سه‌شنبه(۲۹ مهرماه) صادر و دلیل آن اقدام علیه امنیت ملی در سال ۸۸ عنوان شده است.

حق‌شناس اضافه کرد: گرامی‌مقدم به این رأی اعتراض کرده است.

گفتنی است؛ "اسماعیل گرامیمقدم" در روز سهشنبه (۲۹ مهرماه) پس از سه ماه بازداشت و با وثیقه یک میلیارد تومانی، موقتا از زندان اوین آزاد شده بود.