به گزارش افکارخبر، کیومرثیزدان‌پناه عضو هیأت علمی دانشگاه تهران پیرامون نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور در خصوص برجام اظهار داشت: موضع رهبری در خصوص برجام که در قالب یک نامه رسمی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد حاوی نکات حائز اهمیتی است که هم دارای اهمیت راهبردی و هم استراتژیک است.

وی افزود: در درون این نامه هم اهداف پایدار جمهوری اسلامی در موضوعات داخلی و هم منشور جمهوری اسلامی در برخورد با مسئله هسته‌ای نهفته و نهایی شده است.

عضو بسیج اساتید دانشگاه تهران تصریح کرد: با توجه به جایگاه رهبری در قانون اساسی این نامه حکم قانون را دارد که به دستگاه اجرایی ابلاغ شده و از نظر اجرایی الزام‌آور است.

یزدان پناه موضوع دوم در خصوص نامه رهبری را تعیین شاخصه‌های فعالیت‌های هسته‌ای و نحوه تعامل جمهوری اسلامی با نظام بین‌الملل دانست و گفت: این موضوع نیز با توجه به جایگاه قانونی رهبری در قانون اساسی حکم قانون به خود پیدا می‌کند و باید به عنوان یک راهبرد که بخشی از اهداف جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند، مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: مسئله سوم در خصوص الزامات ۹گانه‌ای است که در نامه رهبری مطرح شده. باید در تک‌تک واژگان این جمله که بار حقوقی برای جمهوری اسلامی دارد دقیق شد، چرا که بخشی از منافع درازمدت جمهوری اسلامی در اجرای دقیق این نامه نهفته شده و هرگونه کوتاهی، سهل‌انگاری و یا غفلت از این الزامات خسارات جبران‌ناپذیری را به کشورمان وارد می‌کند.

یزدان پناه با حساس خواندن مقطع تاریخی کنونی، گفت: در مقطع تاریخی کنونی که گرفتار جابجایی در کدهای ژئوپلیتیکی هستیم و با توجه به اینکه در کد ژئوپلیتیک هسته‌ای باید جایگزین مطلوب و شایسته‌ای پیدا کنیم، این حساسیت‌های خود را می‌طلبد که در راهبرد امنیت ملی به عنوان اصلی که تأمین کننده منافع جمهوری اسلامی ایران است، الزامات ۹گانه رهبری در نظر گرفته شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی توجه به الزامات ۹گانه رهبری در قالب یک اهرم قانونی میتواند محقق کننده خواستههای جمهوری اسلامی در اصل چانهزنی در نظام بینالملل باشد و اجازه ندهد برخی دشمنان و رقبای ناشی منطقهای از این مسئله سوءاستفاده کرده و جمهوری اسلامی را تضعیف کنند.