به گزارش افکارخبر، بزرگ‌ترین ضرباتی که خاورمیانه در تاریخ صد سال گذشته خود خورده است از طرف کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا و از طرف رژیم آپارتایدی اسراییل بوده است. در طول یکی، دو دهه گذشته آمریکا چندین کشور را در این منطقه با خاک یکسان کرده است، با وجود این هنوز ما روشنفکرانی را می‌یابیم که توهم آن را دارند که مشکل ما نداشتن رابطه با آمریکاست و اگر این رابطه ایجاد شود، اینجا بهشت برین خواهد شد. این گروه نه حافظه تاریخی نسبت به کشور خود دارند و نه نسبت به سایر کشورها.

او که مدیریت مؤسسه‌ای به نام انسان‌شناسی و فرهنگ را نیز بر عهده دارد، همچنین افزوده است: مثلا امروز در ویتنام، افغانستان، عراق و… که همگی پیشینه روابط سیاسی چند ده ساله با آمریکا، پس از دوره‌های درگیری، داشته‌اند چه پیشرفت و موقعیتی را می‌بینیم که فکر می‌کنیم مشکل ما در این رابطه است؟ هر چند ما معتقدیم باید بر اساس عرف جهانی و منافع کشور با همه کشورهایی که دارای مشروعیت سیاسی هستند رابطه داشت.*اگرچه آقای فکوهی در مقاطعی از گذشته و در باب موضوعات مختلف نظراتی را همسان با جریان سیاسی خاص ابراز کرده است اما این بیان عصیانگرانه وی، سخنی درست و مدلل است که شاید همانند نوش‌داروی سهراب، اندکی دیر به ساحت افکار عمومی جامعه عرضه شد! اما انتظار بیجایی نیست اگر بخواهیم شاهد آثار نیکوی این قبیل نظرات صحیح باشیم.

آقای فکوهی مسئله‌ای را مورد اشاره قرار داده که بیش از ۲ سال آزگار، افکار عمومی در ایران اسلامی را آزرده است و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بدان اشاره کرده‌اند.

اینکه اگر هم مشکلی در کشور وجود دارد، راه حل آن در خارج از کشور و در برقراری رابطه با آمریکا نیست.

این استاد دانشگاه، بصورت مجمل، نظرات چهره‌های دلسوزی را بیان کرده است که بارها پیرامون خطر «نشان دادن دَر باغ سبز مذاکره و توافق» به جامعه هشدار دادند و بیان کردند که با هیچ توافقی در خارج از کشور، قرار نیست ارزانی و اشتغال ۱۰۰ درصدی و روزگاران بی‌تحریم برای ایران پدید آید.

فکوهی در حالی از روشنفکران خواهشمند رابطه با آمریکا انتقاد کرده است که در همین چند روز اخیر بود که یکی از همین چهره‌ها در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران اظهار کرد که دولت بدون روابط خارجی حتی یک گام جدی هم نمی‌تواند، بردارد.

و همین چهره‌های خواهشمند رابطه با آمریکا بودند که از کاستروی کوبایی به دلیل راه‌اندازی سفارت آمریکا در کشورش تجلیل کردند، خواهان حذف شعار مرگ بر آمریکا شدند و …

انتشار صحبتهای درست آقای فکوهی در یک نشریه اصلاحطلب میتواند نویدی باشد برای پایان دادن به باغ سبز موعودی که هیچگاه محقق نخواهد شد مگر با توجه به اقتصاد مقاومتی و بهره بردن از چیزی به نام ظرفیتهای داخلی کشور.