به گزارش افکارخبر، در جلسه امروز هیات دولت ربیعی دچار کسالت شد و امدادگران اورژانس مستقر در ریاست جمهوری وی را برای مراقبت های پزشکی از جلسه خارج کردند.

برپایه این خبر با گذشت ساعتی و پس از امداد اولیه پزشکی وی به جلسه دولت بازگشت.