به گزارشافکارخبر، سردار رشید سپاه اسلام شهید سجاد طاهرنیا که سال ها با کفر و الحاد به مبارزه برخواسته بود، در آستانه شب عاشورای حسینی به دست تکفیریهای شامات در حین انجام ماموریت مستشاری به شهادت رسید. از طاهرنیا یک دختر و یک پسر به یادگار مانده است که موفق به دیدار پسر(بیست روزه) نورسیده خود نشد.

وداع کودک ۲۰ روزه شهید سجاد طاهرنیا مدافع گیلانی حرم اهلبیت علیهم السلام، با پدر. کودکی که ندید و برفت. روحش شاد
وداع کودک 20روزه مدافع حرم با پدرش+عکس