به گزارشافکارخبر، یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه خبرانتصاب آقای جابری انصاری بعنوان جانشین خانم افخم را تایید و اظهار داشت: آقای صادق حسین جابری انصاری از دیپلماتهای مجرب و خوش فکر وزارت امور خارجه بزودی و ظرف دو هفته آینده بطور رسمی کار خود را در این سمت آغاز خواهد کرد.

شایان ذکر است صادق حسینی جابری انصاری مدیر کل اداره خاورمیانه وزارت خارجه و سفیر اسبق ایران در لیبی است.