شیخ الازهر از آیت الله خامنه ای به دلیل صدور فتوایی در حرام دانستن اسائه ادب به شخصیت های مورد احترام اهل سنت تقدیر کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری ها، دکتر احمد الطیب شیخ دانشگاه الازهر مصر از صدور فتوای آیت الله خامنه ای در حرام دانستن توهین و اسائه ادب به همسر پیامبر(عایشه) و دیگر شخصیت های اسلامی مورد احترام اهل تسنن، تقدیر و استقبال کرد.

شیخ الازهر در بیانیه ای درباره این فتوا گفت: این فتوا برگرفته از آگاهی صحیح و درک عمیق از میزان خطرات فعالیت اهل فتنه است. این فتوا همچنین نشان دهنده پافشاری بر وحدت میان مسلمانان است.

این بیانیه اضافه می کند: آنچه بر اهمیت این فتوا اضافه می کند این است که از سوی یکی از بزرگترین علمای مسلمانان و از برجسته ترین مراجع شیعه و به عنوان رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

شیخ الازهر همچنین این فتوای آیت الله خامنه ای را فتوایی کریمانه توصیف کرد که در مناسب ترین زمان ممکن صادر شد تا باب فتنه را ببندد.

وی همچنین از خدواند خواست تا این فتوا باب خیر و آغازی برای فعالیت جدی برای وحدت مسلمانان به دور از فراخوانان های افراطی و تفرفه و اختلاف باشد.