به گزارش افکارخبر، راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان ماه امسال پرشورتر از دوره های گذشته با حضور مردم در سراسر کشور برگزار شد.

در بین تصاویری که از راهپیمایی ۱۳آبان به رسانه ها ارسال شده است که به دلیل آنچه که برخی، آن را سیاسی عنوان می‌کنند در رسانه های رسمی و عمومی منتشر نخواهد شد. این در حالی است که حرف دل مردم و سخن به‌روز آنان، همین پلاکاردهایی است که بر سر دست گرفته بودند و با خود حمل می‌کردند.

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان