به گزارش افکارخبر، سیدحسن رسولی رئیس ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف از انتصاب ۵ نفر از مشاوران عارف در شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان خبر داد و اظهار داشت: ۵ نفر از مشاوران آقای عارف به‌عنوان اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان انتخاب شدند.

وی افزود: ‌ حسن رسولی، احمد صادق بناب، جعفر توفیقی، سیدمهدی نادمی و الهه کولایی به‌عنوان مشاوران محمدرضا عارف در شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان انتخاب شدند.

علی‌محمد غریبانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از تصویب مجوز افزودن اعضای شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان در این شورا خبر داده و گفته بود: در جلسه یکشنبه گذشته قرار شد جهت فعال‌تر کردن استان‌ها و شهرستان‌ها و به‌دلیل درخواست تعدادی از نیروهای بالقوه اصلاح‌طلب برای حضور در شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان آقای محمدرضا عارف بتواند به‌عنوان رئیس این شورا اشخاصی را که به‌مصلحت می‌داند، اضافه کند.

جلسه شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان امروز با مدیریت محمدرضا عارف تشکیل میشود و در این جلسه پیشنویس این شورا به رأی اعضای شورا گذاشته میشود.