به گزارش افکارخبر، ابراهیم یزدی در گفت‌وگو با پایش بخشی از این اسناد را که براساس آن گزارشی در سایت بی بی سی فارسی منتشر شده را اشتباه دانست و گفت که امام خمینی پیامی به کارتر نفرستاده و صرفا به پیام رئیس جمهور وقت آمریکا پاسخ داده است.

بی بی سی سه روز قبل در گزارشی نوشت: بنا بر اسنادی که به تازگی در آمریکا از حالت طبقه بندی خارج شده است، رهبر انقلاب چند روز پیش از آنکه از نوفل لوشاتو به تهران برگردد - در روز ۲۷ ژانویه ۱۹۷۹(هفتم بهمن۱۳۵۷) - به دولت کار‌تر پیام شخصی محرمانه‌ای می‌فرستد که در آن از یک طرف به طور تلویحی تهدید به اعلان جهاد می‌کند و از طرف دیگر دست دوستی و همکاری به سوی کار‌تر دراز می‌کند. آیت الله خمینی وعده می‌دهد: «شما خواهید دید که ما با آمریکایی‌ها هیچ دشمنی خاصی نداریم و شما خواهید دید که جمهوری اسلامی که مبتنی بر فلسفه و قوانین اسلامی است چیزی به غیر از(حکومتی) بشردوست نخواهد بود و به آرمان صلح و آرامش تمام بشریت کمک خواهد کرد».

به نوشته بی بی سی، در گذشته در برخی کتاب‌ها و مقالات به این پیام تاریخی اشاره‌ای کلی شده بود، اما متن کامل و رسمی سند به تازگی در آمریکا از حالت محرمانه بیرون آمده است.

ابراهیم یزدی در واکنش به این گزارش تاکید کرد: «این سخن نادرستی است. اولاً آقای خمینی پیام شخصی برای کارتر نفرستاد بلکه این کارتر بود که پیام فرستاد و آقای خمینی به پیام او جواب داد. ثانیاً مبادله این پیام ها برای اولین بار توسط گری سیک، عضو شورای امنیت ملی آمریکا در دولت کارتر، در کتابش Sick, Gary; All Fall Down. American’s Tragic Encounter With Iran. New York; Random House, ۱۹۸۵ منتشرشد.

صفحه اول از گزارش شش صفحه‌ای سفارت آمریکا در پاریس که متن پیام امام خمینی در آن مندرج است

یزدی افزود: ترجمه مطلب گری سیک درباره مبادله پیام ها توسط مرحوم سرهنگ نجاتی در کتابش: تاریخ بیست و پنجساله ایران - ازکودتا تا انقلاب، جلد دوم، ص ۲۷۸ بطور کامل آمده است. اما گزارش گری سیک از تماس های دیپلماتیک در پاریس و مبادله پیام ها ناقص و بعضاً یک جانبه با مقاصد خاص بود. بنابراین با درخواست شادروان سرهنگ نجاتی، متن کامل پیام های کارتر و دولت آمریکا به آقای خمینی و پاسخ های ایشان را که بطور کامل در دفتر روزانه ام در دوران فعالیت در نوفل لوشاتو و همزمان با دیدارها و مبادله پیام ها نوشته بودم، در اختیار آقای نجاتی گذاشتم که در همین جلد از کتاب ایشان(ص۲۸۸) آمده است.

ابراهیم یزدی خاطرنشان کرد: آنچه در گزارش بی بی سی آمده، خلاصه ناقصی از پنجمین و آخرین پیام مبادله شده است.

در این خبر به نقل از امام خمینی آمده است که «ما با آمریکایی‌ها هیچ دشمنی خاصی نداریم» در حالی که به گفته ابراهیم یزدی در متن اصلی پیام آمده است: «ما با مردم آمریکا هیچ دشمنی خاصی نداریم».

یزدی افزود: «در آخرین هفته های قبل از پیروزی انقلاب، رهبران انقلاب، نه از دو کانال، که در گزارش بی بی سی آمده است، بلکه از سه طریق با مقامات آمریکا مذاکره می کرده اند. در ایران از جانب شورای انقلاب آقایان مهندس بازرگان، دکتر سحابی و آیت الله موسوی اردبیلی با سولیوان و استمپل، کارمند سفارت؛ آقای دکتر بهشتی مستقیماً با سولیوان در تهران و سوم از طریق زیمرمن در پاریس با آقای خمینی.»

یزدی تاکید کرد: برخلاف آنچه در این گزارش آمده است من هیچگونه تماسی با وزارت امورخارجه آمریکا در دوران قبل از انقلاب نداشته ام. تنها پس از انقلاب بنا بر وظیفه ام به عنوان وزیر امور خارجه با مسئولان سفارت آمریکا در تماس بوده ایم.

در گزارش بی بی سی آمده است: در روز پیروزی انقلاب، آقایان محمد بهشتی و ابراهیم یزدی ژنرال فیلیپ گست، بلندپایه‌ترین مقام نظامی آمریکا در ایران(رئیس هیئت مستشاران نظامی) و ۲۶ نفر از پرسنل نظامی آمریکا را از زیرزمین ستاد کل ارتش شاهنشاهی که چریک‌های مسلح به آن حمله کرده بودند بیرون آوردند و صحیح و سالم به سفارت تحویل دادند.

ابراهیم یزدی می گوید: بر خلاف این گزارش در جریان اشغال ستاد مشترک ارتش ایران در غروب روز ۲۲ بهمن و پیروزی انقلاب ، مرحوم دکتر بهشتی همراه تیمی که از جانب امام برای نجات امیران ارشد ارتش و مستشاران نظامی آمریکا( از جمله ژنرال فیلیپ گست) رفته بودم، حضور نداشت. آیت الله مهدوی کرمانی همراه ما بودند و مقامات آمریکا اشتباهاً ایشان را دکتر بهشتی تصور کرده اند.