به گزارش افکارخبر، صدیقه شاکری عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در مورد اظهارات رئیس ‌جمهور در نمایشگاه مطبوعات اظهار داشت: اگر یک مسئول درست به وظیفه خود عمل کند از اینکه زیر ذره‌بین رسانه‌ها باشد نمی‌ترسد.

وی افزود: رئیس‌جمهور تعریف روشن‌تری از نقد بدهد چرا که استنباط ما از صحبت وی این است که نقد از نگاه دولت یعنی هر چه که ما خوشمان بیاید، ‌ مطرح شود.

عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به انتقاد این جمله رئیس ‌جمهوری مبنی بر اینکه برخی‌ رسانه‌ها حاشیه امن دارند گفت: کدام حاشیه امن؟ آقای رئیس‌جمهور بهتر است بررسی کند که تاکنون بر دهان چند رسانه منتقد دولت وی چسب‌ نواری زده‌اند.

شاکری خاطرنشان کرد: یک روز رسانه‌ای را توقیف می‌کنند بر این اساس که چرا به شاه ملعون عربستان توهین کرده در حالی که دیدید در فاجعه منا عربستان چه توهینی به دولت ایران کرد.

وی ادامه داد: آقای رئیسجمهور! رسانههایی حاشیه امن دارند که وظیفهشان قبحزدایی از ایالات متحده آمریکا شده است.