به گزارشافکارخبر،اسماعیل ولد الشیخ احمد نماینده ویژه دبیرکل و حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه رایزنی و مشورت های خود آخرین تحولات یمن را مورد ارزیابی و گفتگو قرار دادند.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با اشاره به زمینه سازیهای شروع گفتگوهای گروههای یمنی اظهار داشت: حل بحران یمن صرفا در گرو راهکار سیاسی، گفتگوی تمامی گروه های یمنی و مشارکت سازنده طرفهای منطقه ای است.

اسماعیل الشیخ نیز در این تماس با اشاره به آخرین تلاش های صورت گرفته برای برگزاری گفتگوهای سیاسی گروههای یمنی در ژنو از همه طرف های خارجی و داخلی موثر در یمن خواست تا به ابتکار عمل سازمان ملل در برگزاری گفتگوهای مستقیم گروههای یمنی بپیوندند.