به گزارش افکارخبر، فرمانده نیروی دریایی آمریکا که مسئول تامین امنیت آبهای اطراف شبه جزیره عربستان است گفت هیچ تغییری در رفتار منطقه ای ایران دیده نشده است.

دریادار «کوین دونگان» که مامور تامین امنیت در آبهای اطراف شبه جزیره عربستان استدر مراسم افتتاحیه نمایشگاه هوایی دبی گفت توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی باعثکاهش فعالیت های دیگر جمهوری اسلامی که واشنگتن از آنها به عنوان اقدامات بی ثبات کننده نام می برد، نشده است.

وی همچنین گفت: تصمیم ندارد اهمیت تمایل تهران به میز مذاکرات را کم جلوه دهد.

وی مدعی شد: اقدامات دیگر ایران از قبیل قاچاق تجهیزات نظامی به یمن و مزاحمت ایران برای کشتی های عبوری در خلیج فارس همچنان ادامه دارد.