به گزارش افکارخبر، محمددهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت کمیسیون برجام مبنی بر اینکه با توجه به تصویب تشکیل کمیسیون برجام در صحن علنی، آیا این کمیسیون باید به کار خودش ادامه دهد یا نه؟ گفت: به موجب آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس می‌توانند پیشنهاد ایجاد کمیسیون ویژه را برای تصویب در صحن علنی تقدیم هیأت رئیسه مجلس کنند.

*هیأت رئیسه مجلس یا مرجع دیگری نمی‌توانند درباره ایجاد کمیسیون ویژه و تعیین اعضای آن تصمیمی بگیرند


وی افزود: بعد از ارائه این پیشنهاد، این صحن علنی مجلس است که تصمیم می‌گیرد این کمیسیون ایجاد شود یا نشود، از طرفی همه ۱۵ عضو کمیسیون ویژه هم باید با آرای نمایندگان در صحن علنی انتخاب شوند، بنابراین هیأت رئیسه مجلس یا مرجع دیگری در خصوص ایجاد کمیسیون ویژه و تعیین اعضای آن نمی‌تواند تصمیمی بگیرد.

*هیچ مرجعی حق انحلال کمیسیون‌های ویژه در مجلس را ندارد


این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه تصریح کرد: کلاً کمیسیون‌های ویژه به موجب آیین‌نامه داخلی مجلس دارای چنان اهمیتی است که فقط باید با پیشنهاد نمایندگان و تصویب در صحن علنی مجلس تشکیل می‌شود و اعضای کمیسیون باید در صحن علنی با رأی نمایندگان انتخاب شوند، بنابراین هیچ مرجع دیگری از جمله هیأت رئیسه مجلس و سایر مقامات مجلس حق تصویب یا تأسیس کمیسیون ویژه را ندارند، به همین نحو هم وقتی کمیسیون ویژه‌ای با رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس تشکیل می‌شود، جزء صحن علنی، هیچ مرجعی حق انحلال کمیسیون ویژه را ندارد.

*هیچ مرجعی نمی‌تواند اختیاراتی که نمایندگان در صحن علنی دارند را نقد کند


وی همچنین یادآور شد: این موضوع به نظرم کاملاً مسئله‌ای حقوقی و پذیرفته‌شده است و به موجب آیین‌نامه داخلی مجلس، هیچ مرجعی نمی‌تواند اختیاراتی که نمایندگان در صحن علنی دارند را نقد کند.

*اعتبار تأسیس کمیسیون ویژه برجام مانند اعتبار سایر مصوبات صحن علنی مجلس است

دهقان تأکید کرد: این موضوع بسیار روشن است که وقتی موضوعی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و به تصویب می‌‌رسد به منزله یک قانون است، این بدان معناست که اعتبار تأسیس کمیسیون ویژه برجام و همچنین انتخاب اعضای آن که در صحن علنی مجلس با رأی نمایندگان انجام شده، مانند اعتبار سایر مصوبات صحن علنی مجلس است.

*رئیس مجلس اختیار وتو کردن قانون تشکیل کمیسیون برجام یا انحلال آن را ندارد


وی متذکر شد: بنابراین هیچ مرجعی نمی‌تواند در این زمینه تصمیمی بگیرد، همانطور که وقتی قانونی به تصویب برسد مقامات مجلس و رئیس مجلس حق ندارند که آن قانون را وتو کنند، بنابراین وقتی تشکیل یک کمیسیونی در صحن علنی به تصویب نمایندگان می‌رسد و اعضایش نیز با رأی وکلای ملت انتخاب می‌شود، رئیس مجلس اختیار وتو کردن این کمیسیون یا انحلال آن را ندارد.

*هیچ مرجعی اختیار انحلال کمیسیون ویژه برجام را ندارد / کمیسیون برجام تا پایان مجلس نهم به اعتبار رأی نمایندگان باید به کارش ادامه دهد


دهقان که دکترای حقوق دارد و عضو هیأت رئیسه مجلس است، بر همین اساس توضیح داد: همچنین اعضای کمیسیون ویژه خودشان این اختیار را دارند که رئیس و هیأت رئیسه آن کمیسیون را انتخاب کنند و حتی رئیس‌ مجلس هم نمی‌تواند رئیس آن کمیسیون را انتخاب کند، تا وقتی که مجلس نهم دایر است، کمیسیون ویژه برجام به اعتبار رأی نمایندگان در صحن علنی همچنان باید به کار خودش ادامه دهد و معتبر است و هیچ مرجعی اختیار انحلال این کمیسیون را ندارد به ویژه اینکه بررسی موضوع برجام در مجلس هنوز به پایان نرسیده است.

وی ادامه داد: فعلاً فقط گزارش کمیسیون ویژه برجام در صحن علنی قرائت شده، اما هنوز در آغاز اجرای برجام هستیم و قطعاً باید در این موضوع مجلس شورای اسلامی به سهم خودش متناسب با اختیارات کمیسیون ویژه برجام، بر روند اجرای توافق هسته‌ای نظارت لازم را داشته باشد.

*کمیسیون ویژه برجام تنها مرجع دارای اختیار نظارت بر روند اجرای توافق هسته‌ای است


دهقان با تأکید بر اینکه تنها مرجعی که اختیار نظارت بر روند اجرای توافق هسته‌ای را دارد کمیسیون ویژه برجام است، گفت: البته سایر نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس هم می‌توانند نظراتی داشته باشند اما کمیسیون برجام به خاطر جایگاه تخصصی که از نظر قانونی به موجب رأی وکلای ملت پیدا کرده، سزاوارترین کمیسیونی است که باید به نظارت بر روند اجرای برجام بپردازد.

*سایر کمیسیون‌های پارلمان تا پایان دوره مجلس نهم نسبت به مسائل برجام «کمیسیون فرعی» محسوب می‌شوند

وی با بیان اینکه بقیه کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس اگر می‌خواهند کاری در ارتباط با نظارت بر توافق هسته‌ای داشته باشند، باید به کمیسیون برجام کمک کنند، خاطرنشان کرد: سایر کمیسیون‌های پارلمان تا پایان دوره مجلس نهم نسبت به مسائل برجام «کمیسیون فرعی» محسوب می‌شوند.

*کمیسیون‌های مجلس اسنادشان در ارتباط با موضوع هسته‌ای را باید تقدیم کمیسیون برجام کنند

این عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان گفت: اصل کمیسیون ویژه برجام به اعتبار خودش باقی است و بقیه کمیسیونها نسبت به مسئله برجام فرعی محسوب میشوند، کمیسیون برجام تا پایان مجلس نهم باید به کار خودش ادامه دهد و اگر بقیه کمیسیونها اسنادی در ارتباط با موضوع هستهای دارند باید آن را تقدیم کمیسیون ویژه برجام کنند.