گروه سیاسیافکارخبر

، نمایگاه مطبوعات امسال که با تحریم رسانه های اصولگرا به انتقاد از سیاست های دولت منجر شد به نظر می رسد شخصیت های اصولگرا نیز به دلیل سخنان رئیس جمهور در نمایشگاه مطبوعات حضور در این نمایشگاه را تحریم کردند.

تا روز سوم نمایشگاه مطبوعات هنوز چهره های سرشناس احزاب و تشکل های اصولگرا مانند آقا تهرانی، حبیبی، فدایی، محصولی، بادامچیان، باهنر، زاکانی و دیگر چهره های اضلاع اصولگرایی در این نمایشگاه حضور پیدا نکردند.

گفتنی است رسانه های اصولگرا همچون فارس، تسنیم ، افکارخبر ، کیهان ، وطن امروز ، جوان ، دانا، جهان نیوز ، رجا نیز از حضور در نمایشگاه مطبوعات خود داری کرده اند.