به گزارش افکارخبر، تجمع‌کنندگان اجرای قانون استخدامی مربیان حق‌التدریس مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای را مهم‌ترین مطالبه خود عنوان کردند.

مربیان حقالتدریس پیش از این نیز بارها با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی از مجلس و نمایندگان پیگیری وضعیت استخدامی خود را خواستار شده بودند.