به گزارش افکارخبر، عبدالواحد موسوی‌لاری که با شرق گفت‌وگو کرده، در مورد سرلیستی ناطق نوری گفته است: به نظر من پیشنهاد سرلیستی آقای ناطق‌نوری نوعی نگاه ژورنالیستی است تا نگاه واقعی. چون اولاً او نامزد نیست که بخواهد انتهای لیست یا ابتدای آن باشد، ثانیاً اثرگذاری اصلی آقای ناطق‌نوری هنگامی است که او در جایگاه اصولگرایی که فهم درست و منطقی نسبت به مسائل کشور دارد، ‌ در جبهه خود وارد صحنه شود. موسوی‌لاری تأکید کرد: اینکه اصلاح‌طلبان بخواهند او را قرض بگیرند یا اینکه ایشان بخواهند به اصلاح‌طلبان نان قرض بدهند، من چنین بده و بستانی را مناسب و واقعی نمی‌دانم و دور از شأن آقای ناطق و اصلاح‌طلبان است. وی اضافه کرد: ممکن است ائتلاف‌ها در هر زمانی صورت بگیرد و من به لحاظ سیاسی مخالف ائتلاف‌ها ارتباط‌های مقطعی و انتخاباتی نبوده و نیستم اما معتقدم که این بحثحاشیه‌ای و غیرواقعی است.

اظهارات موسويلاري در حالي است که جريان رسانهاي اين طيف همواره کوشيده است، با برجسته کردن ناطق و بعضاً لاريجاني علاوه بر القاي انشقاق در جريان اصولگرايي، اين شخصيتها را به نام خود مصادره و نوعي همگرايي را درون خود ايجاد کند. گويا سخنان اخير رئیس شورای مشورتی اصلاحطلبان نشان ميدهد که اين نگاه ژورناليستي ديگر کارکرد خود را از دست داده است.