به گزارش افکارخبر، علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: وین برای خروج از بحران سوریه در حالی آغاز شده که نمی‌توان نتایج این دوره از مذاکرات را بی‌توجه به حوادثتروریستی پاریس مورد ارزیابی قرار داد.

سلسله حوادثتروریستی که در فرانسه اتفاق افتاد، جنایت تاسف‌باری بود که تروریست‌ها علیه مردم عادی انجام دادند و این اقدام از طرف جمهوری اسلامی ایران به‌شدت محکوم شده است. ‌اما با نگاهی عمیق‌تر به این حوادثتروریستی می‌توان گفت با وقوع این حملات، کشورهایی چون آمریکا و فرانسه باید بدانند ارسال سلاح برای گروه‌هایی که در حال مبارزه با دولت سوریه هستند لزوما به معنای عدم ارسال تجهیزات برای داعش یا جبهه‌النصره نیست و همان سلاح‌های غربی به‌راحتی می‌تواند در اختیار این تروریست‌ها قرار گیرد تا علیه شهروندان همان کشورهای غربی به‌کار گرفته شود.

حوادثتلخ جمعه خونین فرانسه هشداری بود تا دولت این کشور و دیگر کشورهای غربی نسبت به سیاست‌های خود در قبال سوریه بازنگری داشته باشند و گمان نکنند که چنین حوادثدردناکی، قابلیت تفکیک از راهبرد اعزام افراد، آموزش و تسلیح نیروها در سوریه را دارد. به عبارت دیگر، متحدان اروپایی باید به درک این واقعیت برسند که تفکیک گروه‌های تروریستی به خوب یا بد، تحلیل اشتباهی است که در افغانستان اتفاق افتاد و در سوریه هم در حال تکرار شدن است. ‌براین اساس همه ‌باید این نکته را بپذیرند که ماهیت رفتار کسانی که سلاح به دست می‌گیرند و به جای اهرم‌های سیاسی از ابزار نظامی استفاده می‌کنند، یکی است و چنین افرادی راهی جز انجام عملیات تروریستی ندارند.

با توجه به نمود عینی سیاستهای غرب در حوادث تروریستی پاریس، باید به این نکته نیز اشاره داشت که طبیعتا در دور دوم مذاکرات وین همه باید بدانیم که سیاست حمایت تسلیحاتی از گروههای جنگطلب، نتیجهای جز گسترش بحران در منطقه و حتی فراتر از آن، در اروپا را ندارد و باید محور مهم این نشست، تغییر سیاستها نسبت به گروههای معارض، مبارزه همهجانبه با هر نوع تروریسم و قطع فوری ارسال تسلیحات و آموزش به گروههای تروریستی در سوریه باشد. بهتر است کشورهای اروپایی حاضر در اجلاس وین بپذیرند که با قطع ارسال سلاح به سوریه و تعطیلی پایگاههای خود در اردن و ترکیه، مردم سوریه بر سرنوشت خود حاکم شده و مذاکرات سوری ـ سوری هر چه سریعتر شکل گیرد. بیتردید اگر قرار باشد انتخاباتی در سوریه برگزار شود و نتیجه، انتخاب مجدد بشار اسد به عنوان رئیسجمهور باشد، کشورهای اروپایی نیز باید به این انتخاب احترام بگذارند و بهجای تکرار اشتباهات قبلی، هرچه سریعتر در برابر رأی مردم این کشور تمکین کنند.