به گزارش افکارخبر، روزنامه های سعودی درباره ایران به شرح زیر است:

* " لبنان در باتلاق مزدوران ایران غرق می شود "


روزنامه " الریاض " در مطلبی به قلم " حسناء عبدالعزیز القنیعیر " تحت عنوان " لبنان در باتلاق مزدوران ایران غرق می شود "، مدعی شد: " کسی که بعضی از رسانه‌های نوشتاری و دیداری لبنان را پیگیری می کند، متوجه حملات پوپولیستی و برتری جویانه علیه کشورهای عربی منطقه(خلیج فارس) و در رأس آنها کشورمان می شود. "

این روزنامه سعودی در ادامه برای توجیه افزایش انتقادها در لبنان علیه عربستان، ادعا کرد: " هرکسی این رسانه ها را پیگیری کند، متوجه می‌شود که لبنان در حال غرق شدن در باتلاق ایران و مزدوران لبنانی آنها است. "

الریاض در ادامه مدعی شد که ایران در حال توزیع پول بین فقرا و محتاجین لبنانی است، " ولی هیچ کاری مجانی نیست ".. " این موضوع همان منطق عرضه و تقاضا است، به همین دلیل عجیب نیست که اکثر مزدوران ایران از لبنان هستند. "

* " شیعیان ما مزدور ایران نیستند "


روزنامه " الجزیره " نیز در مطلبی به قلم " حمزه السالم " تحت عنوان " شیعیان ما مزدور ایران نیستند "، به موضوع متهم کردن شیعیان عربستان به " خیانت " پرداخت و نوشت،

" این اتهام بزرگ در جوامع دموکراتیک جایی ندارد. "


الجزیره اتهام "خیانت به کشور" را سلاحی فعال و قوی توصیف کرد و نوشت: "هرکسی که این اعتقاد را داشته باشد که بعضی از شیعیان تمایل و گرایشی به ایران ندارند در حال فریب خودش است، ولی مصیبت جایی است که از این موضوع نتیجهای باطل گرفته شود. زیرا علاقه و تمایل به معنای خیانت نیست."