به گزارش افکارخبر، حتی از گفتگو و سخن گفتن هم فرار می کند. با رسانه های عربی مدام علیه ایران و خطر ایران سخن می گوید اما حاضر نیست درباره این اتهامات گفتگو کند و حتی حاضر به پاسخگویی به اقدامات سوال برانگیز کشورش هم نیست.

پس از پایان گفتگوهای روز شنبه درباره آینده سوریه، عادل جبیر وزیر خارجه جوان عربستان سعودی به گرند هتل وین آمد. جایی که خبرنگاران رسانه های مختلف جهان در طبقه چهارم این هتل مستقر بودند. در راهروی هتل او را سرگرم گفتگو با یکی از رسانه های عربی دیدم. صبر کردم تا پرسش و پاسخش تمام شود، بادیگاردها و ماموران امنیتی سعی می کردند من را به بیرون هدایت کنند اما سماجت من باعثشد تا آنها هم به حضورم رضایت دهند. صحبت های جبیر با رسانه عربی به پایان رسید. از او خواستم گفتگوی کوتاهی با من داشته باشد.

آقای وزیر می توانم خیلی کوتاه وقتتان را بگیرم؟

شما از کجا هستی؟

من از ایران هستم. از خبرگزاری ایرانی

نه. نه. با ایرانی ها حرف نمی زنم.

چرا آقای وزیر؟ من می خواستم در مورد سیاست های شما در سوریه و یمن چند سوال از خدمتتان بپرسم.

نه. گفتم که. با ایرانی ها صحبت نمی کنم.

این را می گوید و به سرعت از سوی دیگر حرکت می کند. اصرار من هم بی فایده است و ماموران امنیتی من را به سمت دیگر هدایت می کنند.

ظاهرا این دیپلمات جوان حتی از پاسخ دادن هم می هراسد و توان رو به رو شدن با خبرنگاران را ندارد و مدام از دست رسانه های منتقد فرار می کند. شاید هم نتیجه مذاکرات امروز هتل امپریال برایش خوشایند نبوده است.