به گزارش افکارخبر به نقل از فارس، کمتر از دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته بود که رژیم عراق٬ در 31 شهریور ماه سال 1359 به ایران حمله کرد.

نوپا بودن حکومت٬ فرار امرای ارتش شاهنشاهی و آشوب‌های قومیتی در گوشه و کنار کشور٬ شرایط سختی را برای انقلاب به وجود آورده بود. اما این شرایط باعث نشد که ارتش که در آن دوران که یگانه نیروی محافظ انقلاب ایران بود٬ در مقابل دشمن شانه خالی کند.

پس از حمله عراق به ایران٬ ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام قوای خود در مقابل دشمن ایستادگی کرد.

نیروی دریایی ارتش به عنوان یکی از قوای چهارگانه ارتش که مسئولیت حفاظت و حراست از مرزهای آبی و آبهای جمهوری اسلامی ایران را داشت٬ ضربات سنگینی به ارتش عراق وارد آورد.

این نیرو به همراه ناوچه پیکان٬ مقاومت ویژه‌ای را در هفتم آذرماه در برابر حمله هوایی و دریایی ارتش عراق از خود نشان داد و همین مساله نیز باعث شد تا حضرت امام خمینی (ره) هفتم آذر ماه را روز نیروی دریایی نامگذاری کنند.

به همین مناسبت سند منتشر نشده‌ای از اعزام ناوچه پیکان به جزیره خارک را منتشر شده است.

از ناوتیپ هفتم / عملیات/

به فرمانده ناوچه پیکان

اگهی به ناوچه گرز فرمانده نیروی رزمی 421

خیلی محرمانه  آنی

شماره 190215 مورخ 19/7/59

دستور فرمایید به محض رویت این  امریه در معیت ناوچه گرز بدریا عزیمت و برابر موقعیت های زیر در اطراف جزیره خارک گسترش یابند

1 - ناوچه پیکان   3مایل شمال جزیره خارک

2 - ناوچه گرز    3مایل غرب جزیره خارک

ضمنا هدف از این ماموریت شناسایی و انهدام ناوچه های اوزا  کلاس دشمن خواهد بود.

کد ومد ای اف اف هواپیماهای خودی جهت پوشش هوایی بشرح زیر خواهد بود

مایک – اسکار – دلتا – اکو 1

چارلی – اسکار – دلتا – اکو11

لاتین از سمت راست به چپ میباشد.